Norge er et langstrakt land, og det er slett ikke alle som bor i umiddelbar nærhet til et stort sykehus med tilgang på leger i et helsevesen som blir stadig mer spesialisert.

Men tryggheten for liv og helse kan og skal likevel være like god over hele landet, og dette er mulig ved hjelp av telemedisinske løsninger og aktiv bruk av videosamtaler. Ved hjelp av slike verktøy kan du hjemmefra kommunisere med legen din om hvordan du best kan gi tidlig behandling til det såret eller den skaden du har vært utsatt for – og slik kan fastlegen kommunisere med spesialistene om hva som er beste behandling, eller om det er nødvendig å frakte pasienten til sykehus.

Selvsagt kan ikke videosamtaler erstatte alle besøk på legekontorene, for ofte har en lege behov for direkte fysisk kontakt; å kjenne, lukte og strekke. Men i veldig mange tilfeller er videosamtalen tilstrekkelig i seg selv – og i veldig mange tilfeller kan videosamtalen være uvurderlig når minuttene er dyrebare.

Har du undersøkt hvilke muligheter for videokommunikasjon din egen fastlege har?