Det mener professor emeritus Tom Tiller ved Universitetet i Tromsø. Han tar til orde for nye møter mellom generasjonene – med en kombinasjon mellom bruk av video og tradisjonelle møter.

– De eldre har erfaring og historier å fortelle som spenner over et vidt felt av tradisjonelle skolefag som elevene har nytte av å ta del i. Og ved at de eldre får brukt seg selv, går de fra å spille rollen som offer til å spille rollen som aktør, påpeker han.