Nord-Norge kan bli best i verden på digitalisering

Nord-Norge kan bli for digital kommunikasjon det samme som fotballen er for Spania: Best i verden.

Hans Johan Tofteng, administrerende direktør i Easymeeting AS.

■■■ Fotballen ble ikke oppfunnet i Spania. Rundt omkring i verden tenker de fleste av oss på Brasil og England når vi tenker på fotball – ikke på Spania – men det er Spania som har lyktes best. Spania tiltrekker seg talentene fra hele verden. Spania utvikler de største stjernene. Over tid er det Spania som skaper de beste resultatene – også økonomisk.

Internett er ikke oppfunnet i Nord-Norge. Vi produserer ikke PCer og når sant skal sies er det heller ikke særlig mange selskaper i Nord-Norge som lever av å drive med utvikling av programvare. Likevel kan denne lille landsdelen ta posisjon som ledende i verden på anvendelse av digital kommunikasjon, fordi vi har noen forutsetninger som gjør Nord-Norge spesielt godt egnet som foregangsregion, og sted der kan være naturlig å høste erfaringer andre deler av verden kan lære av.

 

■■■ Fire forhold peker seg ut som sentrale forutsetninger.

1: Vi har kompetente brukere. Både i privathjem, i næringsliv og i offentlig sektor er erfaringen av daglig bruk av digital kommunikasjon høy – selv om den systematiske bruken selvsagt fortsatt kan bli mye bedre.

«Vi har noen forutsetninger som gjør Nord-Norge spesielt godt egnet som foregangsregion, og sted der kan være naturlig å høste erfaringer andre deler av verden kan lære av»

2: Vi er få! Befolkningsgrunnlaget er lavt, og det gamle utsagnet om at «alle kjenner alle» gir oss mulighet til å kommunisere på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Vi er ikke like hemmet av «silotenkning» på samme måte som andre og mer befolkningstette regioner – både i Norge og i resten av verden.

3: Vi har god infrastruktur. Utbygging av fiber er kommet langt, som den viktigste forutsetningen for digital kommunikasjon. Stabiliteten er god.

4: Vi har geografi, klima og tradisjonelle kommunikasjonsmetoder som tvinger oss til å tenke nytt. Mens mange andre regioner, i Europa og på Østlandet, egentlig savner noen gode begrunnelser for hvorfor det bør satses på digital kommunikasjon, så møter Nord-Norge slike begrunnelser hver eneste dag. Vi bor spredt, og de fleste av oss bor lengre unna både rådhuset og legekontoret enn bare en kort busstur. Vi kan ikke reise miljøvennlig med tog for å komme oss til et møte. Vi risikerer at fjelloverganger kan være vinterstengt og hindre oss fra å utføre den nødvendige reisen – enten det er kommunens folk som skal besøke bygda, eller det er bygdas ungdom som skal oppsøke skolen.

■■■ Alt dette er utfordringer som ikke bare skal betraktes som problemer som skal besvares med klagesang, men som også kan betraktes som muligheter til å løse gamle problemer på en helt ny måte. Kan de lange avstandene, det ustabile klimaet og det stabile nettverket rett og slett være de faktorene som fører til at vi våger å bruke video og internett på en mer aktiv måte enn hva som har vært vanlig – og hva som er vanlig andre steder?

«De nye mulighetene vil kunne endre hverdagen vår, men ingenting av dette vil egentlig kreve noe revolusjonerende nytt av oss»

Kan video benyttes som et aktivt verktøy i undervisningen ved distriktsskolene, og bidra til at disse skolene får en helt ny tilgang på dyktige forelesere – eller kanskje kan de dyktie lærerne på distriktsskolene “eksportere” sine kunnskaper til andre skoler? Kan video benyttes aktivt i primærhelsetjenesten? Kan video sørge for at pasientene i distriktskommunene blir konsultert av eksperter med like høy kompetanse som de pasientene som bor i nabolaget til universitetsklinikkene? Kan aktiv bruk av video bidra til at de eldre som bor hjemme, og deres pårørende, kan føle en ny og sterkere trygghet i hverdagen sin? Kan aktiv bruk av video rett og slett bidra til å fornye hele den kommunale forvaltningen? Kan saksbehandleren komme nærmere brukerne, og kan kommunikasjonen flytte seg fra langsomme brev til raskere «ansikt til ansikt»?

■■■ De nye mulighetene vil kunne endre hverdagen vår, men ingenting av dette vil egentlig kreve noe revolusjonerende nytt av oss. Teknologien er allerede på plass, og Nord-Norge kan ta plass som ledende i verden – som den regionen som best er i stand til å ta i bruk det som finnes av teknologiske muligheter. Det blir som Spania og fotballen. Det var ikke Spania som oppfant fotballen. Men det var Spania som tiltrakk seg talenter fra hele verden og utviklet spillere som portugisiske Cristiano Ronaldo og argentinske Lionel Messi til å bli verdensledende – og lenge før den tid: ungarske Puskas og nederlandske Cruyff.

På samme måte kan Nord-Norge bli attraktiv for andre former for talenter fra resten av verden, fordi Nord-Norge kan ta posisjon – og skaffe erfaring resten av verden vil være nysgjerrig på å lære av.

Forutsetningen er at Nord-Norge selv har vilje til å ta i bruk egne åpenbare fortrinn for å løse egne åpenbare utfordringer.

Norge
Easymeeting AS
Forskningsparken 
Sykehusveien 21-22
9019 Tromsø
 
USA
93 Shennecossett
Rd Groton, CT
06340 USA
nb_NONorsk bokmål
en_USEnglish es_ESEspañol nb_NONorsk bokmål
0aksjer
Del via
Kopier link