Arbeidslivet er hele tiden i endring, og både offentlig sektor og privat næringsliv benytter i dag verktøy som fremsto nokså utenkelig for 10- og 20 år siden.

De fleste lederne i dagens arbeidsliv tok sin utdannelse i en tid der lærerne underviste ved hjelp av tavle, kritt og svamp. Oppgavene ble utført på papir, og kildene til kunnskap fant man i innbundne leksika.

De høykompetente medarbeiderne som nå inntar arbeidsplassene, har en helt annen erfaringsbakgrunn. Lærerne deres benyttet smarttavler, selv benyttet de nettbrett som elever. Smarttelefonen var viktigste kilde til innhenting av kunnskap og visuell kommunikasjon er noe de anser som selvsagt og åpenbar – uansett avstand til den de kommuniserer med. De forventer at den arbeidsplassen der de skal jobbe skal være oppdatert – og solide videosystemer er ett eksempel på dette.

Er arbeidsplassen din teknologisk oppdatert for neste generasjon medarbeidere?

Mariann Gansmoe
tlf. 911 92808
mail: mariann@easymeeting.net

Ring Mariann på video