Kommunenes gylne mulighet til å stråle

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen i Harstad omtaler erfaringene fra koronapandemien som «en trampoline som gjør det mulig å ta sats inn i en digital fremtid».

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen

Aldri har forutsetningene ligget bedre til rette for at kommunene skal kunne gjøre digitale fremskrittt, mener kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

– Vi har sett at vi har mulighet til å levere bedre tjenester for innbyggerne våre uten å komme i konflikt med hva som er økonomisk eller miljømessig bærekraftig. Og vi har sett at vi har mulighet til å bli enda mer attraktiv for dem som vil etablere seg i kommunen vår, erklærer han.

Konsekvent unngår han å bruke begrepet «tilbake til normalsituasjonen». Han snakker om å komme til «den nye normalsituasjonen».

Erfaringene med den store krisen

  1. mars 2020 var dagen som endret Norge. Dette var torsdagen da beskjeden kom om at Norge «stengte».

– For oss betydde dette at rådhuset stengte, og ingen kan vel være forberedt på noe sånt. Likevel var vi ganske godt rustet. Vi hadde vært forutseende, og hadde investert et stort antall bærbare PC’er. Vi var fullt operative fra hjemmekontorer uten mer enn én virkedags opphold. Vi hadde allerede rutiner for bruk av videomøter på plass, slik at det administrative i kommunen knapt hadde opphold. Easymeeting er vårt foretrukne system for videomøter, og de ansatte på rådhuset har vel benyttet dette konsekvent. Ute i skolene har det vært flere ulike systemer i bruk, og det får være greit. Det viktige er at lærerne får gitt elevene undervisning på en måte som fungerer best mulig, mener han.

I den nasjonale – og internasjonale – krisen, har det aldri vært tvil om prioriteringene: Første jobb handler om å redde liv og helse, og dermed redusere risikoen for smitte.

«Vi var fullt operative fra hjemmekontorer uten mer enn én virkedags opphold. Vi hadde allerede rutiner for bruk av videomøter på plass, slik at det administrative i kommunen knapt hadde opphold»

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen

Men samtidig har det for den administrative lederen i kommunen, hatt høy prioritet å kunne levere tjenestene så nært opp til normal standard som mulig. Den testen føler Hansen at Harstad kommune i all hovedsak har bestått.

– Sannsynligvis var vi blant de kommunene som raskest tok i bruk hjemmekontor. Og samtidig var vi blant dem som raskest vendte tilbake til rådhuset da behovet for hjemmekontor ikke lenger var like sterkt, mener han.

En ny og digital kommunehverdag

I likhet med alle andre, har også kommunedirektøren i Harstad sett at helt nye arbeidsformer har blitt vanlig under nedstengningen. Jobben blir utført, selv uten å måtte bruke tid på å reise. Det er mulig å fungere effektivt, selv uten at møtene forutsetter at alle samles i samme rom. Noen av elevene har fått bedre faglig oppfølging på video, enn de fikk i klasserommet. Og det er mulig å holde kontakt med besteforeldre, selv uten å ha lov til å gå på besøk.

– Vi har tatt digitale kvantesprang i løpet av disse ukene, og mange av de arbeidsrutinene vi har lært oss, vil vi ta med oss inn i «den nye normalsituasjonen», mener han.

Harstad kommune

Harstad kommune har skaffet erfaringer som viser hvor det er mulig å være mer effektiv; ikke nødvendigvis for å spare penger, men for å yte enda bedre tjenester.

– Som kommunedirektør leter du etter hvordan digitalisering kan gi muligheter for store kostnadsbesparelser?

– Nei, dette er nok en myte. Jeg ser først og fremst på hvordan vi kan levere enda bedre tjenester for innbyggerne våre, og hvordan vi skal oppnå høy tillit blant dem vi skal betjene. Mange vil sikkert prøve å gjøre regnestykker på hvor store besparelser digitalisering kan føre til, men min erfaring er at slike regnestykker ofte blir overdrevne. Men vi vil bli mer effektive, det er det ikke tvil om. Vi vil kvitte oss med unødvendig reising og unødvendig tidsbruk på møtevirksomhet. Og den gevinsten vi skaper for oss selv, skal vi bruke på å bedre tjenestene våre, ved å fremstå oppdatert, serviceinnstilt og tilgjengelig, erklærer han.

Attraktiv for ny næringsvirksomhet

– Hvordan kan innbyggerne håpe at digitalisering skaper økt servicenivå i kommunen?

– Forhåpentligvis vil de etter hvert kunne merke at vi bedrer oss på saksbehandlingstid – for eksempel innenfor byggesaksbehandling. Mye av saksbehandlingstiden skyldes jo pålagte møter med eksterne parter som holder til utenfor kommunen, og her vil vi kunne spare mye tid når det er skapt aksept for videomøter fremfor å måtte reise for å besøke hverandre i fysiske møter. Jeg håper vi skal kunne oppleves som mer tilgjengelig, ved at den innbyggere som sender søknad om bygging kan møte saksbehandleren på video – for eksempel.

«I Harstad er vi tidlig ute med digitalisering, men det å være tidlig ute har aldri vært noen garanti for å bli best til å lykkes»

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen

– Tiden der de fleste har jobbet fra hjemmekontor har fremstått som et bevis for at det er mulig å gjennomføre desentralisering; tror du dette også vil øke mulighetene for etablering av privat næringsvirksomhet i kommuner som Harstad?

– Ja, det er jeg overbevist om, selv om jeg likevel samtidig er nøktern. Mange har trodd på desentralisering, uten at dette har bremset på sentraliseringen. Men jeg tror at de kommunene som er dyktigst til å gripe mulighetene, også vil være vinnere i å tiltrekke seg privat næringsetablering. I Harstad er vi tidlig ute med digitalisering, men det å være tidlig ute har aldri vært noen garanti for å bli best til å lykkes. Det er de dyktigste som lykkes.

– Handler dette bare om dyktighet, når det ofte er sterke motkrefter som råder?

– Ja, det handler om å finne de riktige mulighetene og de riktige tidspunktene for satsing, og dette handler i stor grad om dyktighet. Vi skal utvikle vår egen dyktighet til å bruke den erfaringen vi nå har skaffet oss. Slik skal vi bli attraktiv for både innbyggerne og de som vurderer å starte næringsvirksomhet, sier han.

Norge
Easymeeting AS
Forskningsparken 
Sykehusveien 21-22
9019 Tromsø
 
USA
93 Shennecossett
Rd Groton, CT
06340 USA
nb_NONorsk bokmål
en_USEnglish es_ESEspañol nb_NONorsk bokmål
0aksjer
Del via
Kopier link