Har avslørt det beste og verste med kommunene

Korona-pandemien har tvunget kommunene til å ta digitale kvantesprang. – En mer aktiv bruk av video har avdekket nye muligheter – og samtidig noen nye utfordringer, sier varaordfører Espen A. Ludviksen i Harstad.

Varaordfører Espen A. Ludviksen mener kommuner som Harstad på få uker har skaffet seg dgital erfaring som ville krevd flere år i en normal-situasjon. (Foto: Harstad kommune)

Video er ikke noen ny teknologi, verken for Harstad kommune eller for Ludviksen selv. Men pandemien har ført til at bruken har eksplodert – både i volum og i virkeområder.

– Jeg følger jo statistikken, og ser hvor voldsomt bruken av Easymeeting har økt i omfang. På noen få uker har vi i Harstad kommune gjort digitale fremskritt som vi under normale omstendigheter ville brukt flere år på, sier han, og mener det snart er tid for å vurdere de erfaringene kommunen har skaffet seg.

Har avdekket muligheter

– Vi har fått avdekket muligheter vi tidligere ikke har vært bevisste på, og disse mulighetene må både vi og andre kommuner gripe, mener Ludviksen, og ramser opp særlig tre eksempler.

■ Miljøgevinsten: – Vi har sett at det faktisk er fullt mulig å oppnå store kutt i karbonutslippene ved å redusere reisevirksomheten – både flyreiser og bilreiser. Vi skal ikke undervurdere behovet for å treffes fysisk, og det kommer vi til å gjøre når samfunnet normaliserer seg etter pandemien, men på veldig kort tid har vi lært oss å stille kritiske spørsmål ved viktigheten av å reise (som under pandemien har betydd avlysninger) eller om møtet minst like effektivt kan gjennomføres digitalt.

«Vi har sett at det faktisk er fullt mulig å oppnå store kutt i karbonutslippene ved å redusere reisevirksomheten»

Espen A. Ludviksen

■ Effektivitet: – Vi har allerede erfart at det er mulig å organisere tjenestene våre mer effektivt enn vi tidligere trodde var mulig. Vi sparer tid og penger ved å redusere kjøring og ved å gjennomføre møter mer effektivt. Kanskje kan vi også spare investeringer ved å bruke de digitale verktøyene mer aktivt.

■ Tilgjengelighet: – På noen områder kan vi håpe på at kommunen blir mer tilgjengelig for sine innbyggere enn tilfellet var for noen måneder siden, og særlig gjelder dette for innbyggere som befinner seg langt unna bykjernen. Lang reisetid har vært et effektivt hinder for pasienter bosatt på Bjarkøy eller Tjøtta å få tilsyn av lege, men konsultasjon via video endrer på dette, sier han.

Har avslørt utfordringer

Samtidig som mange har fått øynene opp for mulighetene digitaliseringen gir, har ukene med pandemi og «nedstengning» også skapt bevissthet om utfordringer storsamfunnet tidligere langt på vei har vært blind for.

■ Digital utenforskap: Noen av oss er blitt bevisste på dem som bor i områder uten tilgang på fiber. Mens digitalisering og videokommunikasjon åpner for enorme muligheter for de fleste av oss, er det altså noen som ikke engang kan betale regningene sine. Det er en utfordring for oss som samfunn.

«Alt for mange steder, både i Norge og internasjonalt, ser vi at beslutningene samles på veldig få hender når kriser oppstår»

Espen A. Ludviksen

■ Ensomhet: Vi har sett et flott engasjement for eldre som bor på eldresentra eller på bygda der det ofte er langt mellom naboene. Dette er flott, men vi har samtidig fått en påminnelse om at det også i sentrum finnes ensomme, og de trenger ikke engang være pensjonister. Ofte vil det være kommunen som tar initiativet for å gjøre disse aktive, sier han.

Motivert av demokratiet

Harstad kommune har markert seg som en kommune som tar aktive grep i digitaliseringen, og varaordfører Espen A. Ludviksen har vært aktivt med i denne prosessen.

– Er det teknologisk interesse som motiverer deg?

– Nei, jeg er ikke mer teknologisk interessert enn de fleste andre. Om jeg har én motivasjon som peker seg ut, så er det interessen for demokrati – og at demokratiet vårt skal være levende. Alt for mange steder, både i Norge og internasjonalt, ser vi at beslutningene samles på veldig få hender når kriser oppstår. I Harstad har vi vært opptatt av det motsatte: Å bruke de verktøyene vi har for å sikre at de folkevalgte har mulighet til å utføre sine oppgaver, og at innbyggerne får det innsynet de har krav på, sier han.

– Er dette kontroversielt?

– Nei, det kan være vanskelig å samle hele kommunestyret eller formannskapet, og det kan være utfordrende å opprettholde åpenhet og innsyn i en situasjon der samfunnet er nedstengt, men kontroversielt er det ikke. Det har hele tiden vært full tverrpolitisk enighet om å få dette til, sier han.

Norge
Easymeeting AS
Forskningsparken 
Sykehusveien 21-22
9019 Tromsø
 
USA
93 Shennecossett
Rd Groton, CT
06340 USA
nb_NONorsk bokmål
en_USEnglish es_ESEspañol nb_NONorsk bokmål
0aksjer
Del via
Kopier link