Selvsagt er det ikke slik at alle ønsker å bo i millionbyer. Mange ønsker å bo i nærheten av der de vokste opp, og mange ønsker å bo i nærhet til natur og friluftsliv. Men for dem som er ambisiøs og som befinner seg i en fase av livet der de er tvunget til å tenke på sin egen karriereutvikling, er ikke valgmulighetene så mange. De er avhengig av å jobbe et sted der det finnes nær tilgang på et sterkt og aktivt fagmiljø – og de er avhengig av å jobbe et sted der det hele tiden finnes god tilgang på faglig oppdatering og videreutdanning.

Dette gjør det vanskelig for bedrifter utenom Oslo å konkurrere om de beste kandidatene.

Og dette gjør at videosamtaler er et kritisk viktig verktøy. Gjennom bruk av video kan fagmiljøer knyttes sammen til aktive møter uavhengig av geografi. Og gjennom video sikres tilgang på fjernundervisning som bidrar til at ingen behøver å befinne seg faglig «bakpå» – selv om man geografisk jobber i en bedrift som har tilhold utenfor de aller største byene.

Har du oversikt over hva som finnes av faglig oppdatering som tilbys som fjernundervisning?

Mariann Gansmoe
tlf. 911 92808
mail: mariann@easymeeting.net

Ring Mariann på video