Flere bransjer og flere regioner står i fare for å mangle kompetent arbeidskraft. Ett av tiltakene for å løse problemet, består i å legge til rette for at seniorer ønsker å utsette egen pensjonsalder. Da må arbeidsgivere finne attraktive løsninger, der det er muligheter for å kombinere fast arbeid med et fritt liv – uavhengig av fast oppmøte på kontoret. Da kan bruk av videokommunikasjon bli en viktig nøkkel.

Å jobbe «stedsuavhengig» var for mange et ideal i en lang periode. Gevinsten var stor for medarbeiderne, som slapp å flytte – eller å reise til kontoret – og dermed kunne jobbe hjemmefra eller nært hjemmet sitt. Samtidig var prisen for denne friheten også veldig høy, fordi konsekvensen for mange ble at man alltid skulle være tilgjengelig for arbeidsgiveren sin. Skillet mellom arbeidstid og fritid ble visket ut, noe som for mange ga helsemessige belastninger. I kollegiet var det dessuten sterkt delte meninger: En arbeidsplass er et fellesskap der vi forventer at alle tar sin del av ansvaret for oppgaver som er felles, og når noen jobbet «stedsuavhengig» ble det færre til å dele på disse oppgavene.

Mange utfordringer er avdekket, men stedsuavhengig arbeid befinner seg absolutt ikke på arbeidslivets skraphaug. For mange er stedsuavhengighet en viktig forutsetning for å kunne jobbe i det hele tatt; muligheten for å kombinere friheten til å leve «saktere» med muligheten for å være aktiv for en arbeidsgiver.

Kanskje er din arbeidsplass blant dem som trenger å tilrettelegge for stedsuavhengighet ved hjelp av trygge systemer for videosamtaler?

Mariann Gansmoe
tlf. 911 92808
mail: mariann@easymeeting.net

Ring Mariann på video