Distriktenes tur til digital gevinst

Nå ser hun muligheten for at det endelig er bygdenes tur til å høste gevinster av digitalisering. Mariann flyttet som 16 åring fra hjemmbygda Dverberg, for å få utdannelse og jobb.

Tenåringen Mariann på sykkeltur hjemme på Dverberg. Kort tid senere måtte hun flytte på grunn av utdannelse og muligheter for jobb.

Mariann Gansmoe jobber i dag med ansvar for kundeoppfølging i Easymeeting, og jobben tar henne til alle kanter av landet – også til små bygder som den hun selv vokste opp i.

– Jeg vokste opp i bygda Dverberg på Andøya, men måtte som de fleste andre ungdommer fra distriktet flytte etter at jeg var ferdig med grunnskolen. Jeg flyttet til Bodø for å starte utdannelse, og senere var det aldri noe alternativ å flytte tilbake – rett og slett fordi det ikke fantes aktuelle jobber på Dverberg, sier hun.

Nye muligheter i distriktene

– Kunne du sluppet å flytte hjemmefra hvis du hadde vært 16 år i dag?

– Det blir et temmelig hypotetisk spørsmål, men det er jo fristende til å svare ja. Mulighetene for fjernundervisning og desentralisert utdannelse er helt annerledes i dag enn for en generasjon eller to siden, og dette kommer til å utvikle seg enda mer i årene fremover. Men den største endringen har skjedd i arbeidsmarkedet: Digitale verktøy gjør at du kan jobbe i hvilket som helst selskap i hele verden, selv om du bor i ei lita bygd som Dverberg, sier hun.

I dag jobber Mariann fra hjemmekontor i Bodø. Det kunne hun ha gjort fra Dverberg, om muligheten for video hadde kommet tidligere.

Digitaliseringsrevolusjonen har frem til nå ikke vært noen sønnavindsvals for norske bygder: Digitalisering har for de aller fleste vært ensbetydende med automatisering og nedbemanning, effektivisering og sentralisering, tap av arbeidsplasser og reduksjon av tjenestetilbud.

«Digitale verktøy gjør at du kan jobbe i hvilket som helst selskap i hele verden, selv om du bor i ei lita bygd som Dverberg.»

Mariann Gansmoe.

– Er begrepet «digitalisering» i seg selv negativt ladet for dem du møter når du reiser i møter med kunder?

– Jeg tror holdningen til begrepet har endret seg positivt i løpet av de siste årene, rett og slett fordi det er blitt lettere for hver enkelt å se sin egen nytte i teknologien. Bonden har jo ingen problemer med å akseptere melkemaskiner, fordi det er lett å se den konkrete nytten i denne formen for teknologi, og det samme vil tilfellet være etter hvert som flere ser mulighetene for seg selv og sin egen hverdag. Når digitaliseringen betyr bedre tilgang på tjenester, og i tillegg mulige arbeidsplasser, vil de fleste tenke på digitalisering som nye muligheter – og ikke nye trusler, mener hun.

Viktige verdier

Og nå er det distriktenes tur til å høste gevinster. For ett er det at undersøkelser viser at de største fremskrittene skjer i organisasjoner der høyt kompetente medarbeidere jobber tett sammen. Men tett samarbeid forutsetter ikke nødvendigvis at de må sitte i samme rom. Noen av dem kan sitte på kontor i ei utkantbygd som Dverberg – og bringe inn noen verdier som kan være viktige også i store og sentrale bedrifter. Ett eksempel på en slik verdi er frivillighetstradisjonene. Dverberg er bygda som sto i fare for å miste den lille nærbutikken sin, fordi den var utrangert og kjeden ikke så det økonomisk bærekraftig å oppgradere den. Da stilte bygdefolket opp og foretok oppussingen på dugnad, og for pengene som ble tjent inn på innsatsen klarte man i tillegg å sørge for å opprettholde bygdas svømmebasseng.

Mariann Gansmoe.

«Når digitaliseringen betyr bedre tilgang på tjenester, og i tillegg mulige arbeidsplasser, vil de fleste tenke på digitalisering som nye muligheter – og ikke nye trusler.»

Mariann Gansmoe.

– For meg er det ikke vanskelig å si fine ting om Dverberg! I dette opprinnelige fiskeværet bor det folk med evne til å ta vare på hverandre, og det arrangeres basarer og dugnader hele tiden. Mange kjenner til Svein Spjelkavik, han kommer fra Dverberg, og etablerte i sin tid «Rock mot rus», som selv i dag fremstår som  en av de viktigste musikkfestivalen i Nord-Norge, sier Mariann Gansmoe.

Oppveksten fra Dverberg, der Mariann sitter oppå vogna der lillebror Fridtjof ligger, omkranset av MorLiv, mamma Norunn og søster Sonja.

Norge
Easymeeting AS
Forskningsparken 
Sykehusveien 21-22
9019 Tromsø
 
USA
93 Shennecossett
Rd Groton, CT
06340 USA
nb_NONorsk bokmål
en_USEnglish es_ESEspañol nb_NONorsk bokmål
0aksjer
Del via
Kopier link