Enklere arbeidsdag?

Videomøter forenkler arbeidsdagen og øker produktivitet.

Høye reisekostnader?

Redusere reiseregninger og tidsbruk på jobbreiser!

Videokommunikasjon mer tilgjengelig

Ved å gjøre videokommunikasjon mer tilgjengelig kan vi få store gevinster både miljømessig, sosialt og økonomisk.

Hvorfor bruke Easymeeting?

Hvorfor bør man bruke Easymeeting fremfor andre videoplattformer?

Vi har stor tro på at enklere digitale møteverktøy gir raske gevinster og ikke minst inspirerer til videre arbeid med digitalisering.

Digitalisering er ikke bare konvertering av dokumenter fra papir til data. God digitalisering er å utnytte teknologien slik at det gir en synlig gevinst i form av bedre tjenester og forenklede arbeidsoppgaver for organisasjonen.

I sum snakker vi om å realisere tydelige gevinster for organisasjonen og for innbyggerne - teknologi alene er ikke et godt argument for digitalisering. 

Hvordan løser deres kommune digitale møter ?

Bli en mester på digitale møter

Er du ny på bruk av videomøte?

Møtevertene hjelper deg gjerne å planlegge og gjennomføre møtene dine. 

Våre møteverter har mange års erfaring og lærer deg å bli ekspert på digitale møter. 

Bedre bruk av tiden

Mange sliter med “tidsklemma” og opplever ofte at jobbmøter må prioriteres før aktiviteter og samvær med familie og venner.

Har du opplevd å stå opp tidlig for å reise til et møte, for så å komme hjem etter at barna har sovnet? Du gikk glipp av middagen med familien og rakk heller ikke fotballkampen til barna.

Hvordan kan videomøter hjelpe deg ?

KOMPETANSEHEVNING

Kompetanse er viktig i dagens samfunn både for ansatte og innbyggere. Det skjer stadig endringer og vi må fortløpende oppdatere vår kompetanse. Det finnes mange måter å tilegne seg relevant kompetanse,  videomøter er en.

Har du tilgang til fjernundervisning via video, fra der du bor?

VELFERDSTEKNOLOGI

Tenk om eldre kunne møtes til en god samtale, dele morsomme historier og være sosiale uten at de er begrenset av avstander? Med tjenester fra Easymeeting kan du enkelt møtes fra egen TV, PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. Familie og venner er kun et enkelt tastetrykk unna. 

Hvordan kan video hjelpe eldre i deres hverdag?

MØTEVIRKSOMHET

Kolleger og viktige fagmiljøer trenger ikke nødvendigvis å sitte i samme rom. Sammenslåing og omorganisering av kommuner og fylker stiller nye krav til hvordan vi samarbeider i hverdagen.

Vi hjelper deg gjerne med å tilrettelegge hverdagen.

Kan videomøter hjelpe deg, i en travel møtehverdag?

 

Reisekostnader

Tenk å kunne redusere reiseregninger og tidsbruk på jobbreiser. Delta i møter fra PC/Mac, nettbrett, smarttelefon eller tradisjonelt videokonferanseutstyr  – fra din kontorpult eller møterom. 

Hvor mye penger kan du spare på reisebudsjettet?

Digitalisering av møter gir store gevinster 

Vi tror at så mye som 30-50% av alle møter kan gjennomføres ved bruk av videomøter. De viktigste suksessfaktorene for å lykkes med videomøter er brukervennlige møtetjenester og tilgang til support ved behov. Når brukerne opplever trygghet og møtene ikke hemmes av teknologi, er det enklere å bytte ut jobbreiser med videomøter. 

Kom raskt i gang

Du kan starte digitale møter umiddelbart - registrer deg for en gratis prøve av tjenesten vår. 

Ta kontakt med en av våre eksperter for en hyggelig prat om mulighetene. 

 

Support

support@easymeeting.net

Salg

sales@easymeeting.net

Telefon

+47 400 04 887

Norge

Stakkevollveien 35, 4. etg 9010 Tromsø, Norge

Boks 2352 9270 Tromsø, Norge

USA

93 Shennecossett Rd Groton, CT 06340 USA